ITARC 2017

Keynote –

Så här får du igenom beslut

08

09

10

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

 

Göran har också tagit många beslut där det varit viktigt att få med sig andra i ledande befattningar.

 

Vilka utmaningar möter den som vill påverka en ledare att ta ett beslut? Göran delar med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter av att navigera i politiskt komplexa sammanhang. Och ger några råd på vägen.

 

Göran Persson har lång erfarenhet från både svensk och internationell politik. Den politiska banan inleddes redan på 1970 talet och varade till 2006 då han avgick som Sveriges statsminister. Idag är Göran djupt engagerad i framtidsfrågor, som till exempel hur vi ska bygga ett hållbart samhälle.

01

02

03

04

05

06

07

01