ITARC 2017

04

CIO, CDO, DPO, PO, chefsarkitekt, affärsarkitekt, lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt…

 

Vilka får i framtiden mandat att besluta om vad?

 

Daniel Akenine samtalar med Jeff Scott, Rebecka Cedering Ångström, Anna Martinkari och Paul Preiss.

04

02

03

01

05

06

07