ITARC 2017

Att skapa strategier som driver beslut

08

09

10

05

02

03

04

01

06

07

05

En strategi fungerar som ett ramverk för beslutsfattande. Men det finns många missuppfattningar runt vad en strategi är och hur den tas fram.

 

Mycket handlar om att förstå vad som gör en strategi genomförbar. Med den förståelsen går det att förutsäga vilka beslut som kommer att tas.

 

Peter Kimber visar hur strategibildning baserad på en verksamhets förmågor kan användas som ett verktyg för ledning och beslutsfattande.

 

Peter Kimber har över 25 års erfarenhet av strategiarbete inom försvar, företag, offentlig sektor och sport. Han har varit verksam USA i över 13 år i större industribolag såsom Ford, AT&T och Schlumberger.

 

De senaste sju åren har Peter varit vd i två mindre mjukvaruföretag samt styrelseordförande i ett börsnoterat bolag.

 

Idag driver Peter företaget Visual Strategy, som hjälper organisationer att implementera exekverbara strategier genom att visualisera dem.

 

Visual Strategy har flertalet globala bolag och offentliga verksamheter som kunder.