ITARC 2017

Scenarieanalys som verktyg för att påverka

06

07

08

09

10

02

03

04

05

01

06

Scenarieanalys är en metod för att hitta alternativa bilder av framtiden. Strukturerade scenarioanalyser är effektiva för att få fram både  beslutsunderlag och förståelse för beslut.

 

Det är också en teknik för att förbereda verksamheten för det oväntade och oönskade.

 

Bobo visar hur processen ser ut för att arbeta fram en strukturerad scenarioanalys, som bygger på omvärldsanalys, trender, kritiska framgångsfaktorer och osäkerheter.

 

Resultatet är ett så kallat scenariokors på vilket framtiden kan kartläggas.

 

Bobo af Ekenstam har en bakgrund inom marknadsföring och PR, men ägnar sig sedan ett par decennier åt framtidsstudier och att få ut nyttan av omvärldsanalyser och framtidsscenarier.

 

 Bobo är vd för konsultbolaget Docere Intelligence som bland annat står bakom trendspaningstjänsten Buzzter.

 

Han är också lärare på Berghs School of Communication och på Nercia Utbildning.