ITARC 2017

Det här förväntar jag mig av arkitekterna

08

09

10

Det finns inte en bransch idag som inte påverkats av digitalisering. Teknik, styrning, kultur och arbetssätt - allt och alla kommer att behöva anpassa sig för att på bästa sätt kunna nyttja alla möjligheter som växer fram.

 

Nya krav ställs på kompetens och delaktighet, korsvisa samarbeten och innovationstakt.

 

För dem som verkligen vill ligga i framkant är det absolut nödvändigt att bli mästare på strategiskt it-arbete som skapar ramar för snabbrörlighet och förändring.

 

Men vem är den nya it-medarbetaren? Hur kan arkitekter, drift och utvecklingsansvariga bli ännu bättre på att ”äga” sin expertis – och vara med och proaktivt driva affärsvärde tillsammans med funktioner som marknad och försäljning?

 

Anna förklarar vad hon som CDO förväntar sig av arkitekterna i organisationen.

 

Anna Martinkari har varit på Marginalen Bank sedan starten 2010, först som chef för digitala kanaler och sedan i mars 2016 som bankens första CDO.

 

Hon kom närmast från Citibank. Uppdraget som CDO innebär att accelerera den digitala transformationen och säkerställa att organisationen, företagskulturen och strategierna samspelar för bankens framtida tillväxt.

 

Anna är en digital universalist som maximerar synergieffekterna av teknik och marknad.

 

2016 blev hon utsedd till Sveriges femte mäktigaste kvinnliga digitalist av Veckans Affärer.

02

03

04

05

06

07

01

08