26–27 april

POLITICS FOR

ARCHITECTS

Har du svårt att få igenom dina idéer? Tas besluten av informella beslutsfattare som du inte når? Då behöver du bli en bättre politiker.

Keynotes

 

10

Keynote –

Architects as
Business and

Government Leaders

Paul Preiss, president, Iasa Global

The transformation of business and society from traditional models to digital models and a technology-led life has both businesses and governments scrambling to understand how a fully digital world will function.

01

Keynote –

Så här får du

igenom beslut

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

ITARC

10 ÅR

Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer. Att kunna lyfta sig till en ny nivå kan vara avgörande för framtiden.

 

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

 

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

 

ITARC 2017 genomförs under två dagar. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april.

 

Årets tema är Politics for Architects. I programmet har vi samlat en rad olika aspekter på politisk förmåga och beslutskraft i de sammanhang som it-arkitekter verkar. Om hur du påverkar och verktygen som underlättar. Om hur arkitekter kan göra skillnad i beslutsprocesser.

 

ITARC 2017 är tioårsjubileum för ITARC i Sverige. Det är ett tillfälle att både se både bakåt och framåt.

 

Välkommen!

02

The Future of the Architect role

Jeff Scott, President, Business Innovation Partners

Business leaders are just now beginning to see the value as business architects move into more business centric roles and begin to shed their IT-centric points of view.

Du träffar även bland andra

Under ITARC 2107 presenterar vi också Iasa:s senaste bok om att kommunicera arkitektur. Du får också möjlighet att påverka innehållet i nästa bok.