ITARC 2017

Arkitektens
roll i det politiska spelet

04

05

06

Vi vill utforska arkitektens förmåga att lyckas i det politiska spelet. Genom att stärka vår medvetenhet och förmåga kan vi faktiskt påverka och komma till ett lyckat genomförande.

 

Arkitekter ställs ofta inför svåra val, fallgropar och utmanande situationer. Har intressenter olika syn på vägen framåt? När ska man ta en strid, när ska man backa ur? Vad av det man gör ska synas? Hur identifiera agendor? Hur påverka?

 

Som arkitekt kan man bli fångad i operativ leverans, som en brandsoldat. Hur hämtar man andan, hur bryter man mönster och tänker strategiskt? Förväntningar finns på att ha svar på allt, hur lever man upp till det eller gör det som är avgörande.

 

Vi vill genomföra en inspirerande workshop där de medverkande får träna på och tänka till hur vi som arkitekter kan hantera dessa situationer. Till vår hjälp har vi ett antal angreppssätt hämtade från våra erfarenheter.

 

Johanna Värild kommer från Forefront Consulting Group där hon arbetar som Thought leader och senior konsult inom Enterprise Architecture.

 

Hon har lång praktisk erfarenhet av strategiska förändringsarbeten och digitalisering från ett flertal olika branscher och ser arkitekturarbetet som ett viktigt fundament för att åstadkomma rätt förändring.

 

Johanna ser sig som en ”facilitator of change” och anser att nyckeln till framgång ligger just i kommunikationen och samverkan mellan ledningsgrupper, program-, projekt-, förvaltnings- och arkitekturfunktioner.

 

Mats Lundeborg är Thought leader och senior konsult på Forefront Consulting Group och har många års erfarenhet som chefsarkitekt, Enterprise architect och lösningsarkitekt, både som anställd och konsult.

 

Att arbeta speciellt som chefsarkitekt innebär att sträva efter att arbeta taktiskt utifrån olika strategier och i bolagets IT-ledning eller projektkontor.

 

 Att driva s.k. möjliggörande aktiviteter, som skapar en grund för kommande mer direkta affärsprojekt. Utmaningen är sällan teknik utan hur organisationen ska prioritera olika projekt.

01

02

03

A