ITARC 2017

Få med dig
en strategi hem

04

05

06

Vad är en strategi och hur kan man visualisera strategier så att de går att genomföra och ger effekt?

 

Under den här workshopen förklarar Peter Kimber vad en strategi är och visar hur strategier kan presenteras visuellt på ett enkelt och begripligt sätt.

 

Peter Kimber fick sin inspiration till visualisering under sin tid på Ford Motor Company i Detroit, USA. Den starka Henry Ford-kulturen var högst påtaglig fortfarande långt efter hans bortgång och svår att påverka.

 

För att få till en förändring behövdes något extraordinärt. Peter utvecklade då en visuell metod och modell som utmanade och drev kommunikationen på ledningsnivå.

 

Modellen blev mycket framgångsrik. Den används idag av flertalet storföretag, myndigheter, i försvarsmakten och även av elitidrottare. Metoden handlar om att veta vilket problem som ska lösas eller vilken marknadsposition som ska tas och att sedan kunna presentera detta visuellt.

 

I den här workshopen får du arbeta fram din egen strategi baserat på modellen. Du får inte bara med dig en ny strategi  utan också insikten om att strategi inte är svårt. Du kommer helt enkelt att bättre veta vart du ska.

 

Peter Kimber har över 25 års erfarenhet av strategiarbete inom försvar, företag, offentlig sektor och sport. Han har varit verksam USA i över 13 år i större industribolag såsom Ford, AT&T och Schlumberger.

 

De senaste sju åren har Peter varit vd i två mindre mjukvaruföretag samt styrelseordförande i ett börsnoterat bolag.

 

Idag är Peter har startat företaget Visual Strategy, som hjälper organisationer att hitta exekverbara strategier genom att visualisera dem.

02

01

03

B