ITARC 2017

Arkitekturer
med blockchain

04

05

06

Välkommen till en workshop om affärsnyttan av blockchain. Under tre timmar kommer vi att diskutera den utmaning och potential blockchain innebär för involverade aktörer samt hur processarkitektur, informationsarkitektur och affärsmodeller påverkas.

 

Under workshopen arbetar vi i grupper med verksamhetsprocesser för olika blockchain-lösningar. Vi utgår från branscher där mellanhänder på olika sätt utmanas, som till exempel lägenhetsuthyrning, musikdistribution och fastighetsförsäljning.

 

Därefter sammanfattar vi gemensamt hur en processarkitektur som använder blockchain skiljer sig från en traditionell processarkitektur. Vi går igenom både operationella-, infrastrukturs- och innovationsprocesser.

 

Avslutningsvis tittar vi på informationsarkitekturen för smart contracts inom blockchain – vilka informationsgrupper tillkommer med blockchain-lösningar och vilka försvinner?

 

Daniel Lundberg är en erfaren arkitekt med spetskompetens inom verksamhetsarkitektur och lösningsarkitektur. Daniel prioriterar att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen och med att översätta nyheter till passande verksamhetstillämpningar.

 

De senaste åren har många nyheter kommit inom både teknik och arbetssätt som rätt nyttjade skapar en helt ny nivå av effektivitet inom samspelet mellan affärsinnovation och it.

 

Eskil Swende var med och startade IRM 1982. Han är idag speciellt inriktad på frågor kring verksamheters arkitektur och affärsutveckling relaterad till it.

 

Sedan 1995 är Eskil president för kompetensnätverket DAMA Chapter Scandinavia för verksamhetsarkitekter och processutvecklare. Idag driver han affärsutveckling inom IRM inriktat på workshops inom nya affärsområden.

03

01

02

C