ITARC 2017

Hur f-n förstår jag vad arkitekterna säger?

06

Det är ofta svårt att på ett enkelt sätt beskriva den positiva effekt som kan uppnås med hjälp av verksamhetsarkitektur för någon som inte alls vet vad det handlar om.

 

Dessvärre är det ofta den situationen vi har i verksamheten - vi arkitekter är övertygade om att ett arkitektoniskt angreppssätt är effektivt, men de beslutsfattare vi arbetar med har aldrig sett det praktiskt och förstår därför inte vad vi säger.

 

Vad kommer först – hönan eller ägget? Vi behöver få beslut om att arbeta arkitektoniskt av beslutsfattare som skulle behöva se resultat av det arkitektoniska arbetet för att kunna fatta beslut om dess genomförande.

 

Vi vill utforska hur vi arkitekter på enklast möjliga sätt kan förmedla tanken med ett arkitektoniskt arbetssätt till beslutsfattarna, så att de kan förstå och känna sig trygga med beslut om att gå denna väg.

 

Vi vill också diskutera vilka ”tjänster” som verksamhetsarkitekterna kan utföra mot resten av verksamheten och hur de bäst förmedlar kunskap om dessa. Deltagarna ska helst vara en mix av arkitekter och beslutsfattare.

 

Anita Jansson är en erfaren verksamhetsarkitekt, lösningsarkitekt och kravanalytiker med spetskompetens inom Enterprise Architecture och informationsarkitektur.

 

Som arkitekt lägger hon vikt på ett brett nyttjande av de arkitektoniska modellerna som grund för analys och vidareutveckling av företagets verksamhet.

 

När hon inte föreläser, skriver böcker eller håller utbildningar arbetar Anita som konsult på Forefront.

 

Fredrik Wallin är en erkänt erfaren Enterprise Architect och affärsarkitekt med över 15 års erfarenhet i ledande arkitektroller.

 

Han har stor vana att leda olika typer av analyser och förstudier i syfte att konkretisera beslutsunderlag som tydliggör vägval och förenklar beslutsfattande för ledningsgrupper på alla nivåer.

 

Jobbar i dag ofta med att hjälpa kunder att bygga upp sin arkitekturförmåga.

 

01

02

03

04

05

F