WORKSHOP

A

 

Arkitektens roll i
det politiska spelet

Johanna Värild  och Mats Lundeborg, Forefront

Vi vill utforska arkitektens förmåga att lyckas i det politiska spelet. Genom att stärka vår medvetenhet och förmåga kan vi faktiskt påverka och komma till ett lyckat genomförande.

LÄS MER

D

 

Making Culture and Context
Work for You

Jeff Scott, President, Business Innovation Partners

This workshop will introduce a new approach to identifying influencing contextual factors and assessing their impact on a given initiative.

LÄS MER

ITARC 2017

Start 09:00 med registrering från 08:30. Dagen avslutas ca 17:15.

VÄLJ SPÅR FÖRMIDDAG

B

 

Få med dig
en strategi hem

Peter Kimber, Visual Strategies

Under den här workshopen förklarar Peter Kimber vad en strategi är och visar hur strategier kan presenteras visuellt på ett enkelt och begripligt sätt.

LÄS MER

C

 

Arkitekturer
med blockchain

Eskil Swende, IRM och Daniel Lundberg, Archinemus

Vi diskuterar den utmaning och potential blockchain innebär för involverade aktörer samt hur processarkitektur, informationsarkitektur och affärsmodeller påverkas.

LÄS MER

Lunch

VÄLJ SPÅR EFTERMIDDAG

E

Scenarieanalys

i praktiken

 

Bobo af Ekenstam, Docere

Strukturerade scenarioanalyser är effektiva för att få fram både  beslutsunderlag och förståelse för beslut – Bobo visar hur processen ser ut.

LÄS MER

F

 

Hur f-n förstår jag vad arkitekterna säger?

Anita Jansson och Fredrik Wallin, Forefront

Vi vill utforska hur vi arkitekter på enklast möjliga sätt kan förmedla tanken med ett arkitektoniskt arbetssätt till beslutsfattarna, så att de kan förstå och känna sig trygga med att ta beslut.

LÄS MER